Announcements

April 26, 2024

"Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı kapsamındaki ED 579 Lisansüstü Seminer dersinin bir parçası olarak düzenlenen bu panel ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve bu alanda öğrenim gören öğrencilere açıktır. Katılım 500 kişi ile sınırlıdır. Panel sırasında kayıt alınacaktır. "

https://docs.google.com/forms/d/1TNFvBeucA-gdyTXcr2MzLV4rZP7-y81WvFIIYpDg8xA/viewform?edit_requested=true

June 20, 2023

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına başvuran ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda TC kimlik numaralarının son 5 hanesi ile verilmiştir. Mülakat Eğitim Fakültesi (Kuzey Kampüs) EF 301 no’lu seminer odasında 21 Haziran 2023 Çarşamba günü 9.30’da başlayacaktır.

TC Kimlik Numarası

71208

83322

66644

76196

71666

45702

40944

78616

40122

15420

01414

48160

21826

89484

45740

62768

14980

54974

June 12, 2023

The written exam will be held face to face on Friday, June 16, between 14:30-17:30.

Location: EF 116, Faculty of Education, North Campus

 

The written exam will be in an open-ended format. Questions will be asked mainly from the subjects of “research, theory and ethics”. The language of the exam is English, but the language of the exam will be Turkish for candidates who will enter the preparatory English quota. All applicants will be admitted to the written exam if they meet the minimum application requirements. The list of candidates for the oral exam will be announced after 17:00 on 20 June.

If you have a request for an accomodation  in the exam regarding your disability, please contact Research Assistant Merve Başat: merve.basat@boun.edu.tr

https://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Home

October 24, 2022

Our retired professors, Prof. Dr. Fatoş Erkman and Prof. Dr. Fatma Gök kindly accepted the invitation of Assoc. Dr. Deniz Albayrak Kaymak to visit the orientation class of the first graders on October 24, 2022 and share the establishment stories of the Peace Education and Research Center (BUPERC) and Centre for Educational Policy Studies (BEPAM).

October 4, 2022

 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU FORMU

 

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret ÜYK tarafından 17,00TL olarak belirlenmiştir.

 

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

 

 

 

Birim

Öğrenci

sayısı

 

Öğrencide aranan şartlar*

 

İşin niteliği

Çalıştırılacak dönem

(tarih aralığı, 2022)

Haftalık

çalışma

süresi

Başvuru yeri ve tarihi

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

 

3

  • EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ OLMA
  • BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARINI KULLANMA BECERİSİNE SAHİP OLMA
  • YÜZYÜZE ÇALIŞMA
  • UZAKTAN ÇALIŞMA BECERİSİNE SAHİP OLMA

 

  •  ÖĞRETİM ÜYELERİNE ARAŞTIRMALARINDA YARDIMCI OLMAK
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YARDIM ETMEK
  • BÖLÜM WEB SAYFASINI DÜZENLEMEK
  • VERİ GİRİŞLERİ (SPSS PROGRAMINDA) YAPMAK

17 Ekim -27 Aralık       

         2022

 

5 SAAT

EĞİTİM FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SEKRETERLİĞİNE E-POSTA YOLUYLA (ÖNDER KARATAŞ)

(onder.karatas@boun.edu.tr)

 

 3 Ekim - 6 Ekim 2022 (mesai saati bitimine kadar)

 

 

 

 

 

*Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Usul ve Esasları içinde yer alan şartlara (işin niteliği ile ilgili) ek olarak aranan şartlardır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Usul ve Esasları için: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli

 

Başvuruların sonuçlandırılması: 7 Ekim 2022

 

Sonuçların ilanı: 10 Ekim 2022

 

Sözleşme imzalanması ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi için son gün:  13 Ekim 2022

 

İstenen belgeler ve daha detaylı bilgi için birimlerin web/ilan panoları ‘na bakınız.

 

 

September 1, 2022

 

 

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi :                           29.08.2022

Son Başvuru Tarihi :                                   13.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi :                          16.09.2022

Sınav Giriş Tarihi :                                       21.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi :                             27.09.2022

Başvuru Tipi :                                                 Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi :     www.boun.edu.tr

 

* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

 

BAŞVURULAR;

Eğitim Bilimleri Bölümü için Başvurular Eğitim Bilimleri Sekreterliği’ne yapılacaktır.

Bölüm Sekreteri: Önder Karataş

onder.karatas.@boun.edu.tr

Telefon No: 0 212 359 6608

 

 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

KADRO DERECESİ

ALES

YDS / EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik

ve

Psikolojik Danışmanlık

Araştırma Görevlisi

1

5

70 – EA

85

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

June 15, 2021

The list of the candidates who applied to the Guidance and Psychological Counseling Master's Program and are qualified to take the oral exam is given below with the last 5 digits of their national ID numbers. Details of the oral exam (time and zoom link) will be sent by e-mail.

 

******05900

******15212

******17474

******19748

******20768

******25712

******26830

******27306

******36556

******43708

******46926

******63292

******63922

******68236

******70988

******72048

******73480

******77274

******77294

******81874

******85480

******85948

******91052

******98618

 

 

June 4, 2021

Written exam scheduled for 4th of June, Friday during 5 to 8 pm will be delivered through online format. The arrangements regarding the written exam will be announced soon.

http://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Page/Admissions/Graduate/Educational_sciences_(guidance_and_Psychological_counseling)

Pages