Araştırma Görevlisi Alım İlanı

 

 

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi :                           29.08.2022

Son Başvuru Tarihi :                                   13.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi :                          16.09.2022

Sınav Giriş Tarihi :                                       21.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi :                             27.09.2022

Başvuru Tipi :                                                 Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi :     www.boun.edu.tr

 

* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

 

 

BAŞVURULAR;

Eğitim Bilimleri Bölümü için Başvurular Eğitim Bilimleri Sekreterliği’ne yapılacaktır.

Bölüm Sekreteri: Önder Karataş

onder.karatas.@boun.edu.tr

Telefon No: 0 212 359 6608

 

 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

 

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

KADRO DERECESİ

ALES

YDS / EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik

ve

Psikolojik Danışmanlık

Araştırma Görevlisi

1

5

70 – EA

85

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Thursday, September 1, 2022