Deneyimleri Buluşturma Webinar Dizisi 3: Belirsizlik Döneminde Kariyer Yolu Belirleme

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen Deneyimleri Buluşturma Webinar Dizisi’nin üçüncüsü Kariyer Merkezi iş birliği ile gerçekleşecek! Aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz “Belirsizlik Döneminde Kariyer Yolu Belirleme” başlıklı bu webinara davetlisiniz! Webinara afişte bulunan QR kodu okutarak ya da aşağıdaki bağlantıyı kullanarak katılabilirsiniz:

https://zoom.us/meeting/register/tJYldOyrqDgsHdBpB7Mud7Xlg9VhoI25zsEy

BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE KARİYER YOLU BELİRLEME

28 Aralık Pzts. 2020, 18:00-20:00

Pandemi koşullarında evlerinde yalıtılmış şekilde kalıp uzaktan elektronik erişimli kaynaklarla eğitimini sürdürmeye ve kendilerine mesleki gelecek inşa etmeye çalışan gençlerimize destek olmak üzere planlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi özelinde düzenlenmekteyse de kamuya açık bir ücretsiz Zoom ortamında gerçekleşecektir.  Panel akışında katkıda bulunanların deneyimlerini paylaşacakları sohbet şeklinde olacaktır. Katkıda bulunan konuşmacılara gönüllü destekleri için şükran duyuyoruz.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Fidan Korkut-Owen Moderatör

Lisans derecesini 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans (1986) ve doktora (1991) derecelerini ise aynı üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Uzmanlığını aldığı birimde 9 yıl araştırma görevlisi daha sonra 18 yıl öğretim üyesi olarak çalışarak akademik unvanlarını kazandı. Bu arada 1993-1994 ‘de bir yıl boyunca Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma Derneği’nin Başkanlığını ve 2010- 2015 yılları arasında da derneğin yayını olan Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma Dergisi’nin editörlüğünü yürüttü. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Greensboro Üniversitesi ve Kentucky Morehead Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olduğu 2011 yılından sonra, 6 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı üniversitelerde dersler verdi. Kendisi, 2015 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde aralarında kariyer psikolojik danışmanlığının da olduğu yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Araştırma ve yayın konuları arasında kariyer psikolojik danışmanlığı, önleyici psikolojik danışma ve rehberlik, iyilik hali, psikolojik danışman eğitimi ve psikolojik danışmanların kişisel eğilimleri yer almaktadır. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği, Kariyer Yelkenlisi Modeli’ne dayalı okul uygulamaları ile ilgilenmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Elif Balın

Lisans derecesini 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) programında tamamladı. Aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi kariyer merkezinde çalıştı ve proje asistanlığını yaptığı “Global Career Development Facilitators” (GCDF) sertifika programını tamamladı. Yine PDR alanındaki yüksek lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı ve aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Uluslararası Okulu’nda okul psikolojik danışmanı olarak çalıştı. Ardından Danışman Eğitimi ve Süpervizyonu alanında doktora çalışması yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania Devlet Üniversite’ne gitti. Burada Kadın Çalışmaları yan dal doktora programını tamamladı ve bu alanda dersler verdi. Doktora çalışmalarının son dört yılında ise aynı üniversitenin kariyer merkezinde kariyer danışmanı olarak çalıştı. Bu sırada gerekli yeterlikleri tamamlayarak Lisanslı Profesyonel Danışman (LPC) ve “National Certified Counselor” unvanlarını kazandı. Doktora derecesini kazandığı 2015 yılından sonra bir yıl boyunca New Jersey Rowan Üniversite’sinde öğretim üyeliği yaptı. Kendisi, 2016’dan beri Kaliforniya Devlet Üniversitesi San Francisco kampüsü danışmanlık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Uzm. Psk. Dan. Ezgi Özkök Yılmaz

Lisans ve yüksek lisans derecelerini 2009 ve 2015 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programında tamamladı. Yüksek lisans öğrencisi iken üç yıl boyunca aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Tez konusu olan stres, bilişsel değerlendirmeler ve başa çıkma üzerine olan araştırmasını sürdürdü ve halen yayın haline getirme üzerine çalışmaktadır. Mezuniyetinden sonraki yıllarda lise düzeyinde iki özel okulda okul psikolojik danışmanı olarak görev aldı. Kendisi 2013 yılından beri Ulus Özel Musevi Lisesi’nde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaktadır. Bir akademik yıl Maltepe Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak “Mesleki Danışmanlık Kuramları” ve “Mesleki Danışmanlık Uygulamaları” derslerini vermiştir ve halen MEF Üniversitesinde yine kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak “Kariyer Danışmanlığı Kuramları ve Uygulamaları” ve “Staj Deneyimi” derslerini vermektedir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) gönüllü olarak öğrenciler için  grup ve bireysel danışmanlık çalışmaları yürütmektedir. İstanbul Psikanaliz Derneği ve Rorschach ve Projektif Testler Derneğinin eğitim ve çalışmalarına düzenli olarak katılmakta ve 2013 yılından beri psikanalitik yönelimli gözetim almaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Uzm. Burcu Ertürk Kılıç

Lisans derecesini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yine aynı üniversitenin Medya ve Kültürel Çalışmalar alanında 2008 yılında yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul’a 2011 yılında taşındı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kendisi 2018 yılından beri aynı kurumun Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Uzm. Ertürk Kılıç aynı zamanda öğrenim görmekte olduğu Eğitim Bilimleri Doktora Programı’nda sanat yoluyla yaratıcı liderlik gelişimi üzerine doktora tezi yazmaktadır. Ayrıca, seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu olan Uzm. Ertürk Kılıç, Ankara Deneme Sahnesi’nde ve SanatOdası/KunstRaum Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaktadır. Kendisi diksiyon, iletişim, drama, sanatla öğrenme ve öğretme, liderlik ve yaratıcılık alanlarında yetişkin eğitimleri tasarlamakta ve Uluslararası Tiyatro Projesi kapsamında İtalya’da geliştirilen ve okula devamı teşvik edici bir yöntem olarak tiyatroyu uygulayan “Cosquillas Metodu”nun Türkiye koşullarına uyarlanması üzerine çalışmaktadır.

 

DENEYİMLERİ BULUŞTURMA WEBINAR DİZİSİ 3:

BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE KARİYER YOLU BELİRLEME

Eğitim Bilimleri ve Kariyer Merkezi işbirliği ile düzenlenmiştir.

28 Aralık 2021, 18:00-20:00

Sevgili ilgililer,

Tamamlanmış olan bu webinarın içeriği hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyip Türkçe ve İngilizce bilenleriniz için, webinar moderatörü Prof. Dr. Fidan Korkut Owen ile panelistler Yrd. Doç. Dr. Elif Balın ve Uzm. Ezgi Özkök Yılmaz aşağıda bir dizi kaynağı sizler için sıralamıştır. Yararlı bulmanız dileğiyle kariyer yolculuklarınızda güzel deneymler dileriz.

Eğitim Bilimleri Bölümü adına, düzenleyenler:

Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak ve Araş. Gör. Ömer Anlatan

 

Managing Your Career during Times of Uncertainty: 5 Steps You Can Take Today

March 27, 2020 The Washington Center

https://resources.twc.edu/articles/managing-your-career-during-times-of-uncertainty-5-steps-you-can-take-today

5 Tips for How to Job Search in Uncertain Times

By Lerner College • April 2, 2020

https://lerner.udel.edu/seeing-opportunity/5-tips-for-how-to-job-search-in-uncertain-times/

How to Successfully Change Careers during Times of Uncertainty

Adunola Adeshola Contributor ForbesWomen

https://www.forbes.com/sites/adunolaadeshola/2020/09/15/how-to-successfully-change-careers-during-times-of-uncertainty/?sh=653b13e42c0e

What to Do When Faced with Career Uncertainty

Caroline Castrillon

https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2020/04/15/what-to-do-when-faced-with-career-uncertainty/?sh=1efde5534d81

Job Searching during Uncertain Times

By Erin Ewart

https://careersforimpact.com/2020/03/12/job-searching-during-uncertain-times/

Suggested Articles:

  • Positive Uncertainty: A New Decision-Making Framework for Counseling

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.337.4511&rep=rep1&type=pdf

  • How uncertainty affects career behaviour: A narrative approach

https://doi.org/10.1177/0312896218775801

  • Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities

https://canvas.wisc.edu/files/42959/download?download_frd=1&verifier=caP62PzAqk5QStLMj6KrA2onMByNOjgvvItndNeU

 

 

https://ceric.ca/events/free-webinar-series-career-theories-and-models-at-work-october/

 

Umut, Öz-yeterlilik, İyimserlik, Yılmazlık kavramları üzerine kaynaklar:

Kuşaklar ve Yetkinlikler üzerine araştırma sonuçları ile öngörülerini bulabileceğiniz Evrim Kuran’ın konuşmalarından birini dinlemek için  https://www.youtube.com/watch?v=QCY6HtHHuIg&feature=emb_logo

Optimizm ve Kariyer üzerine Simon Sinek’in Podcastini dinlemek için

The Infinite Game with Dr. James Carse | A Bit of Optimism - a Podcast with Simon Sinek: Episode 24

https://www.youtube.com/watch?v=r6ME0_iXr4M

Brene Brown’un A Call to Courage konuşmasını Netflix’te izlemek için https://www.netflix.com/tr/title/81010166

Genel İyi Oluşunuzu Desteklemek için Yale Üniversitesi’nden Dr. Laurie Santos’un The Science of Well-Being dersini Coursera’dan alabilirsiniz.

Konuyla ilgili kitap önerisi: David Blustein entitled The Importance of Work in an Age of Uncertainty

İş ararken arada geçen sürede etkin ve bağlantıda kalmak için bazı öneriler;

  1. LinkedIn gibi profesyonel platformların kullanımına hâkim olabilirsiniz, orada sizi bekleyen apayrı bir dünya var bazılarınız şimdiden karıştırmaya başlamış olabilirsiniz. Çevrimiçi profesyonel kimliğinizi oluşturun; buna bir arkadaşınızdan cahce sini temizleyip sizin adınızla Google’da arama yapmasını isteyerek başlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı gözden geçirebilir özgeçmişinizi oluşturabilirsiniz.
  2. Kısa dönemli staj olanakları, projeler, gönüllü çalışmalar, eğitim ve seminer programlarına katılma ve bağlantı ağını genişletme bu aradaki zamanı verimli kılabilir.
  3. Kendinizi tanıma, yetkinliklerini değerlendirme amacıyla deneyimlerinizi bu bağlamda yeniden gözden geçirerek özgeçmişinizi tamamen farklı (ve de anlamlı!) bir şekilde yazabilirsiniz.
  4. Alanınızda öne çıkan gelişmeleri okuyarak online ders/seminer listenizi güncelleyebilirsiniz. Dersleri tamamlamanız değil burada amaç güncel ve bağlı kalmanız.
  5. Psikolojik sermayenize iyi bakmak adına zihinsel, ruhsal ve sosyal kapasitelerinize yatırım yapabilirsiniz.

 

Kariyer yolunuzu belirlemeden önce, yüksek lisansa, staja, eğitimlere, iş başvurularına savrulmadan önce durup kendinize sorabilir misiniz?

Bu dönemde beni kaygılandıran nedir?

Sektörümün sekteye uğramış olması mı?

Mesleğimin atıl kalması mı?

Teknoloji bilgimin yetersiz olması mı?

Olanaklarımı bilmemek mi?

Kendimi yeterince tanımamak mı?

  • Karakter Güçlerinizi bilmek özellikle zor zamanlarda baş etme becerilerinizi yeniden düşünmenin olumlu bir yolu. Bunun için VIA Character Strengths envanterini ücretsiz uygulayabilirsiniz. Testin Türkçe versiyonu için teste başlamadan önce son aşamada Dil Seçeneklerini bulabilirsiniz. https://www.viacharacter.org/

 

Karakter Güçlerinizin günlük yaşamdaki görünüşlerini anlamak ve geliştirmek istedikleriniz üzerine öneriler bulmak için şu ve şu yayını inceleyebilirsiniz...

Monday, December 28, 2020